خطه فکه

۱۴۵,۰۰۰ ریال

موجود در انبار

«خط فکه» دربرگیرندۀ خاطره نوشته‌های رزمنده‌ای بسیجی از دوران حضورش در میادین نبرد دفاعی ملت ایران علیه متجاوزان است.

نویسندۀ این کتاب؛ سید محمد شکری، متولد دی ماه سال ۱۳۴۱ دانشجوی سال چهارم رشته پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تهران بود که سرانجام در اسفند ماه ۱۳۶۵ طی مرحلۀ تکمیلی عملیات کربلا-۵ در منطقۀ عملیاتی شرق بصره به شهادت رسید.

کتاب فوق الذکر در ۱۰۸ صفحه با ۶ فصل به همراه تصاویر و اسناد از سوی نشر ۲۷ بعثت در سال ۱۳۹۲ برای اولین بار منتشر شد و هم اکنون بیش از سه مرتبه تجدید چاپ گردیده است.