نونی صفر

۱۲۰,۰۰۰ ریال

موجود در انبار

روز سوّم عملیات والفجر یک، ۲۲ فروردین بود؛ میدان‌گاه ۱۱۲ آنقدر گلوله و توپ خورده بود که تمام زمین منطقه گود و سیاه شده بود. همه‌ی بی‌سیم‌چی‌ها را زدند. تمام این سه روز حجّت، توانسته بود نیروها را زیر آتش سنگین خمپاره و توپخانه نگه‌دارد. گردان انصار روی تپه ۱۰۸ و ۱۱۲ مستقر شده بود و منتظر نیروی کمکی بودند اما خبری نبود. زیر آن آتش سنگین بعید بود فرماندهی بتواند نیروی کمکی بفرستند.