ماهی‌ها دلتنگ آب نمی‌شوند

۱۰۰,۰۰۰ ریال

موجود در انبار

«ماهی‌ها دلتنگ آب نمی‌شوند» زندگی‌نامه سردار شهید احمد دیندار به قلم اعظم پشت‌مشهدی است.

نویسنده در خصوص دلیل انتخاب این نام برای کتاب گفت: شهید دینداری علاقه زیادی به شنا داشت و مربی آموزش شنا بود. رهایی از آب برایش بسیار سخت بود چرا که طبق گفته خانواده اش از کودکی با شنا زندگی کرده بود و عاشق آب بود. از این جهت که با وجود علاقه زیاد، به خاطر وصل به معشوق، از آب گذشته بود، این نام را برای کتاب انتخاب کردم؛ «ماهی ها دلتنگ آب نمی شوند».