نجوای شبانه هور

۷۰,۰۰۰ ریال

موجود در انبار

«نجوای شبانۀ هور» کتاب هشتم از مجموعه بیست و هفتی‌ها می باشد که با قلم روان و صمیمی فائزه شکیبا به بیان زندگی سردار شهید سید محمد حسینی فرمانده واحد مهندسی-رزمی لشکر ۲۷ محمد رسول الله(ص)می پردازد.