شاهینِ برآفتاب

۲۰۰,۰۰۰ ریال

موجود در انبار

عجیب است؛ باز هم همان صدا، باز هم شبح را در دل آسمان شنیدم و دیدم. از وزوایی پرسیدم: یعنی چیست؟ گفت: بومی‌های اینجا می‌گویند هر روز نزدیک غروب، شاهینی از قله‌های کوه برآفتاب بلند می‌شود، سه بار در دل آسمان چرخ می‌زند و بعد ناغافل غیبش می‌زند. با رفتن او؛ شب از راه می‌رسد. به او گفتم: یعنی تو این را باور می‌کنی؟ گفت: اگر باورش نکرده بودم؛ صبح تا حالا اینقدر پاپیچ تو نمی‌شدم که بگذاری به جای تو، امشب من به خط برآفتاب بزنم.