بچه های حمزه ۱

۶۰۰,۰۰۰ ریال

موجود در انبار

کتاب « بچه های حمزه »  کتاب یکم از مجموعه کارنامه عملیاتی گردان حمزه سیدالشهدا(ع) لشکر ۲۷ محمدرسول الله (ص) در دفاع مقدس اسفند ۱۳۶۰ تا اردیبهشت ۱۳۶۲ به پژوهش و نگارش مسعود ده نمکی است .

کتاب حاضر در زمستان ۱۳۹۷ توسط نشر ۲۷ بعثت در ۳ جلد منتشر شده است .

جلد یکم از دوره ۳ جلدی کارنامه عملیاتی این گردان حماسه آفرین لشکر ۲۷ است که بازه زمانی موجودیت و رزم این یگان را در ۱۰ فصل و ۷۹۲ صفحه بازروایی می کند.