بچه های حمزه ۲

۷۵۰,۰۰۰ ریال

موجود در انبار

کتاب « بچه های حمزه »  کتاب یکم از مجموعه کارنامه عملیاتی گردان حمزه سیدالشهدا(ع) لشکر ۲۷ محمدرسول الله (ص) در دفاع مقدس اسفند ۱۳۶۰ تا اردیبهشت ۱۳۶۲ به پژوهش و نگارش مسعود ده نمکی است .

کتاب حاضر در زمستان ۱۳۹۷ توسط نشر ۲۷ بعثت در ۳ جلد منتشر شده است .

جلد دوم از دوره ۳ جلدی کارنامه عملیاتی این گردان حماسه آفرین لشکر ۲۷ است که بازه زمانی موجودیت و رزم این یگان را از اردیبهشت ۱۳۶۳ تا اردیبهشت ۱۳۶۵ با ۷۵۹ صفحه بازروایی می کند.