دیدارجان

۹۰,۰۰۰ ریال

موجود در انبار

کتاب « دیدار جان » پانزدهمین کتاب از مجموعه بیست و هفتی ها است .

کتاب حاضر زندگی نامه سردار شهید مهدی بخشی معاون گردان مالک اشتر لشکر ۲۷ محمدرسول الله (ص) به قلم فاطمه وفایی زاده در    صفحه توسط نشر ۲۷ بعثت در زمستان ۱۳۹۵ منتشر شده است .