سفارشات پس از تایید پرداخت در اولین روز کاری از طریق پست به آدرس مندرج در سفارش ارسال خواهند شد.