بازمانده

۲۵۰,۰۰۰ ریال

موجود در انبار

بازمانده اثری است بر گونهٔ تاریخ شفاهی و در‌برگیرندهٔ خاطرات فرمانده بسیجی مصطفی عبدالرضا؛ از هم‌رزمان شهید دکتر مصطفی چمران در ستاد جنگ‌های نامنظم، طی مقطع ۹ ماههٔ آغازین جنگ تحمیلی و یکی از رزمندگان مؤثر و پیشکسوت واحد زرهی تیپ ذوالفقار و گردان شهادت لشکر۲۷محمدرسول‌الله(ص) در دوران دفاع مقدس.
کتاب حاضر به قلم توانای سیدحسین هوشی سادات است که توسط نشر۲۷بعثت چاپ و منتشر شده است.